fbpx
Adatkezelési tájékoztató

Alapadatok
Az adatkezelő elérhetősége:
E-mail: info@hajosescape.hu
Postai cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41.
1. Bevezető
1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a hajosescape.hu – www.hajosescape.hu – (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.
1.2. Az Optimum Line Magyarország Kft. (“Hajós Esc-Ape”) a www.hajosescape.hu címen online platformot (a “Weboldal”) üzemeltet, melyen keresztül ügyfelei szabadulós játék szolgáltatást igényelhetnek a Foglalási felület segítségével. A Foglalás leadását követően a Hajós Esc-Ape egy, a weboldalon működő, harmadik fél által üzemeltetett foglalási algoritmussal eltárolja a foglalás adatait.
1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a foglalás során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. 1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat egismerése után a hajosescape.hu web-oldalon történő foglalás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
2.
2.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.
2.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a foglalás során hozzájárulását adta.

2
2.3. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést megtesz.
2.4. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
2.5. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
2.6. A hajosescape.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a hajosescape.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3

3.
3.1. Az adatkezelés célja: a portál látogatása során a hajosescape.hu a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
4.
4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a foglalás elküldésével elfogad. 5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó
5.1. A Szolgáltatás kizárólag foglalás során vehető igénybe, amely során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, E-mail címe, telefonszáma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
5.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
5.3. Jelen portál html kódja a hajosescape.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
5.4 Az adatok tárolását a https://booked4.us/hu/ weboldal végzi. Saját szervereinken nem tároljuk a foglalással kapcsolatos adatokat! 5.5. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük:
www.google.com/analytics/.
5.6. A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4
5.7. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
5.8. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.
5.9. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Optimum Line Kft.-től, elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Optimum Line Kft.-nek és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.
6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.
6.2. A tárolt adatokat bármikor lehetőség van eltávolítattni. Erről további információkat a booked4us adatvádelmi irányelvek oldalán olvashat. A foglalással kapcsolatos adatokat a booked4us szolgáltató tárolja, így az adatok további kezelését is ők végzik. További információkért az alábbi linken olvasson tovább: booked4us adatvádelmi irányelvek. Jogorvoslat Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és nformációszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-164-4002